Get up to speed with online marketing : how to use websites, blogs, social networking and much more

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jon Reed

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0133066274

ISBN: 9780133066272 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : FT Press, 2012

Mô tả vật lý: xiii, 250 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96905

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH