Medical complications in physical medicine and rehabilitation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Diana D Cardenas, Thomas M Hooton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1936287412

ISBN-13: 978-1936287413

Ký hiệu phân loại: 617.103 Rehabilitation

Thông tin xuất bản: New York : Demos Medical, 2015

Mô tả vật lý: ix, 294 p. : , illustrations ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97244

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH