Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Annals of Rehabilitation Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Korean Academy of Rehabilitation Medicine, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Braddom's physical medicine & rehabilitation
Tác giả: David X Cifu
Xuất bản: Philadelphia PA: Elsevier, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Physical medicine and rehabilitation : principles and practice
Tác giả: Joel A DeLisa, Walter R Frontera
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins Health, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Medical complications in physical medicine and rehabilitation
Tác giả: Diana D Cardenas, Thomas M Hooton
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.103
 
Physical medicine and rehabilitation board review
Tác giả: Sara Cuccurullo
Xuất bản: New York: Demos, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Rehabilitation Robotics
Tác giả: Sashi S Kommu
Xuất bản: : IntechOpen, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  368.43
 
Physical medicine and rehabilitation pocket companion
Tác giả: Jarrod Dav Friedman, Marl Gonzalez-Fernandez
Xuất bản: New York: Demos Medical Publishing LLC, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Veterinary Sports Medicine and Physical Rehabilitation
Tác giả: Michael Jaffe, Michael Jaffe, Andris J Kaneps, Andris J Kaneps, David Levine, David Levine, Denis J Marcellin-Little, Denis J Marcellin-Little, Henry Steven Adair, Henry Steven Adair
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Surabaya Physical Medicine and Rehabilitation Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Airlangga, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Advances in Rehabilitation
Tác giả:
Xuất bản: : Termedia Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục