Oxford English for information technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric H Glendinning, John McEwan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0194573753

Ký hiệu phân loại: 428.0076 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2002

Mô tả vật lý: 222 p. : , col. ill. ; , 27 cm. + , 1 teacher's guide (133 p. ; 27 cm.) + , 1 sound disc (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 48319

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH