Glitch [electronic resource] : the hidden impact of faulty software

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeff Papows

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0132488809

ISBN-13: 978-0132488808

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 193 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66457

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH