Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
How products are made. [Volume 3] : an illustrated guide to product manufacturing
Tác giả: Kristine M Krapp, Jacqueline L Longe
Xuất bản: Detroit: Gale Research, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
Chapter The production of international fashion in state-sponsored manufactures in Sweden-Finland, 1740-1810. Part I
Tác giả: Klas Nyberg
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338
 
How products are made : an illustrated guide to product manufacturing
Tác giả:
Xuất bản: Detroit MI: Gale Research Inc, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
Biomanufacturing [electronic resource]
Tác giả: B S Pabla, Chander Prakash, Sanjeev Puri, Seeram Ramakrishna, Rupinder Singh, Sunpreet Singh, M S Uddin
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
How products are made : an illustrated guide to product manufacturing : volume 7
Tác giả: Deirdre S Blanchfield
Xuất bản: Detroit: Gale Group, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
How products are made : an illustrated guide to product manufacturing
Tác giả: Kyung-Sun Lim, Neil Schlager
Xuất bản: Detroit Mich: Gale Research, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
Micromanufacturing engineering and technology [electronic resource]
Tác giả: Y Qin
Xuất bản: Kidlington Oxford UK: William Andrew is an imprint of Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
Basic Concepts of Iron and Steel Making [electronic resource]
Tác giả: Sujay Kumar Dutta, Yakshil B Chokshi
Xuất bản: Singapore: Springer Nature Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
3rd International Conference on Thermal Issues in Machine Tools (ICTIMT2023) [electronic resource]
Tác giả: Steffen Ihlenfeldt
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.4021
 
Journal of Intelligent Manufacturing and Special Equipment
Tác giả:
Xuất bản: : Emerald Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục