The productive programmer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Neal Ford

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0596519780

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc , 2008

Mô tả vật lý: xiii, 206 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67037

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH