Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 518 kết quả
Jurnal Ilmiah Kursor: Menuju Solusi Teknologi Informasi
Tác giả:
Xuất bản: : Informatics Department Engineering Faculty, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Software engineering
Tác giả: Roger S Pressman
Xuất bản: : McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.1
 
Software engineering
Tác giả: Ian Sommerville
Xuất bản: Harlow England New York: AddisonWesley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Software engineering
Tác giả: Merlin Dorfman, Richard H Thayer
Xuất bản: Los Alamitos Calif: IEEE Computer Society Press, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.1
 
Software engineering
Tác giả: Ian Sommerville
Xuất bản: Boston: Pearson, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Journal of Computing and Information Technology
Tác giả:
Xuất bản: : University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Software engineering : a practitioner's approach
Tác giả: Roger S Pressman
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.1
 
Requirements engineering for sociotechnical systems
Tác giả: Jose Luis Mate, Andres Silva
Xuất bản: Hershey: Idea Group Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Facts and fallacies of software engineering
Tác giả: Robert L Glass
Xuất bản: Boston: AddisonWesley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Introduction to software engineering
Tác giả: Ronald J Leach
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục