Thoracic endoscopy : advances in interventional pulmonology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Armin Ernst, Michael J Simoff, Daniel H Sterman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405122048

ISBN-13: 978-1405122047

Ký hiệu phân loại: 617.5 Regional medicine Regional surgery

Thông tin xuất bản: Malden, Mass. : Blackwell Pub., 2006.

Mô tả vật lý: p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71396

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH