Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Tuberculosis and Respiratory Diseases
Tác giả:
Xuất bản: : The Korean Academy of Tuberculosis and Respiratory Diseases, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Pulmonary manifestations of pediatric diseases
Tác giả: Robert J Fink, Nelson L Turcios
Xuất bản: Philadelphia: SaundersElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  618.922
 
Radiology of chest diseases
Tác giả: Sebastian Lange, Geraldine Walsh
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WG 210
 
Radiology of chest diseases
Tác giả: Sebastian Lange, Geraldine Walsh
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
Spencer's pathology of the lung
Tác giả: Douglas B Flieder, P S Hasleton, Herbert Spencer
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
Viruses and the lung : infections and non-infectious viral-linked lung disorders
Tác giả: Armando E Fraire, Richard L Kradin, Raymond M Welsh, Bruce A Woda
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2
 
Artificial Intelligence in Image-Based Screening, Diagnostics, and Clinical Care of Cardiopulmonary Diseases
Tác giả: Sameer Antani, Sameer Antani, Sivaramakrishnan Rajaraman, Sivaramakrishnan Rajaraman
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Long-term intervention in chronic obstructive pulmonary disease
Tác giả: Romain Pauwels, D S Postma, Scott T Weiss
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.24
 
Long-term intervention in chronic obstructive pulmonary disease
Tác giả: Romain Pauwels, D S Postma, Scott T Weiss
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.24
 
Pulmonary cytopathology
Tác giả: Yener S Erozan
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2407582
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục