Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Chest X-Ray in Clinical Practice
Tác giả: Neil Crundwell, Rita Joarder
Xuất bản: London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
Cardiothoracic surgery elektronisk ressurs
Tác giả: Joanna Chikwe, David A Cooke, Aaron Weiss
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.54059
 
Integrated cardiothoracic imaging with MDCT [electronic resource]
Tác giả: Rémy-Jardin M, Rémy J
Xuất bản: Berlin: Springer Verlag, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.075
 
Integrated cardiothoracic imaging with MDCT [electronic resource]
Tác giả: Rémy J, Rémy-Jardin Martine
Xuất bản: Berlin: Springer Verlag, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Chest imaging case atlas [electronic resource]
Tác giả: Mark S Parker, Gerald F Abbott, Melissa L Rosado de Christenson
Xuất bản: New York: Thieme, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2012 F-388
 
General thoracic surgery
Tác giả: Thomas W Shields
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.5
 
Thoracic surgery atlas
Tác giả: Mark K Ferguson
Xuất bản: Philadelphia PA: SaundersElsevier, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.54059
 
Self-assessment colour review of thoracic imaging
Tác giả: S J Copley, David M Hansell, Nestor Luiz Müller
Xuất bản: London: Manson Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.540754
 
Stabilization and Resuscitation of Newborns
Tác giả: Bernhard Schwaberger, Bernhard Schwaberger
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Journal of Association of Chest Physicians
Tác giả:
Xuất bản: : Wolters Kluwer Medknow Publications, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục