Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Minimally Invasive Forefoot Surgery in Clinical Practice
Tác giả: Mark E Easley, Nicola Maffulli
Xuất bản: New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.5
 
Minimally Invasive Surgery
Tác giả:
Xuất bản: : Hindawi Limited, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mastery of vascular and endovascular surgery
Tác giả: Gerald B Zelenock
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Minimally invasive spine surgery [electronic resource] : a surgical manual
Tác giả: H Michael Mayer
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617
 
Endovascular skills : guidewire and catheter skills for endovascular surgery
Tác giả: Peter A Schneider
Xuất bản: New York: M Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.413
 
Endovascular skills : guidewire and catheter skills for endovascular surgery
Tác giả: Peter A Schneider
Xuất bản: New York: M Dekker, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.413
 
Atlas of endovascular venous surgery
Tác giả: Jose I Almeida
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Medical robotics : minimally invasive surgery
Tác giả: Paula Gomes
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Endoscopic surgery of the paranasal sinuses and anterior skull base
Tác giả: M E Wigand
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.5230597
 
Transasal endoscopic skull base and brain surgery [electronic resource] : tips and pearls
Tác giả: Aldo Cassol Stamm
Xuất bản: New York: Thieme, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2011 I-309
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục