Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 170 kết quả
Fruit and vegetable flavour : recent advances and future prospects
Tác giả: S Gran Wyllie, Bernhar Brückner
Xuất bản: Boca Raton Cambridge England: CRC Press Woodhead Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.807
 
Bioceramics and their clinical applications
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton: Woodhead Pub and Maney Pub on behalf of Institute of Materials Minerals Mining CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
A biotech manager's handbook : a practical guide
Tác giả: Michael Hopkins, Michael O'Neil
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  338.76606
 
Clothing biosensory engineering
Tác giả: Yi Li, A S W Wong
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  687
 
Manufacturing techniques for polymer matrix composites (PMCs)
Tác giả: Suresh G Advani, Kuang-Ting Hsiao
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Ceramic nanocomposites
Tác giả: Rajat Banerjee, Indranil Manna
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1404
 
Creep and fatigue in polymer matrix composites
Tác giả: Rui Miranda Guedes
Xuất bản: Cambridge UK Philadelphia PA: Woodhead Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.19204233
 
Physical properties and applications of polymer nanocomposites
Tác giả: Y W Mai, Sie Chin Tjong
Xuất bản: Cambridge Philadelphia PA: Woodhead Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Failure mechanisms in polymer matrix composites : criteria, testing and industrial applications
Tác giả: Emile S Greenhalgh, Silvestre Pinho, Paul Robinson
Xuất bản: Cambridge UK Philadelphia PA: Woodhead Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Polymer-carbon nanotube composites : preparation, properties and applications
Tác giả: Petra Pötschke, Tony McNally
Xuất bản: Cambridge UK Philadelphia PA: Woodhead Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục