Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 99 kết quả
International perspectives in health informatics
Tác giả: Elizabeth Borycki
Xuất bản: Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Biomedical information technology [electronic resource]
Tác giả: David Dagan Feng
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Bioinformatics and biomarker discovery : "omic" data analysis for personalized medicine
Tác giả: Francisco Azuaje
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Enabling programmable self with HealthVault : [an accessible personal health record]
Tác giả: Vaibhav Bhandari
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Practical informatics for cytopathology
Tác giả: Liron Pantanowitz
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Wi-fi enabled healthcare
Tác giả: Ali Youssef, Aaron E Earle, Jon Linton, Douglas McDonald, Bob Zemke
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Biomedical digital signal processing : C - language exemples and laboratory exper
Tác giả: WillisJ Tompkins
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  610.285
 
Neural networks in healthcare
Tác giả: Rezaul Begg
Xuất bản: : Idea Group Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tr...
Tác giả: Trần Anh Khoa, Bùi Hồng Phúc, Đào Văn Tuyết, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Thanh Tùng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tr...
Tác giả: Trần Anh Khoa, Bùi Hồng Phúc, Bùi Hồng Phúc, Đào Văn Tuyết, Ngô Anh Tuấn
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục