Representations for Genetic and Evolutionary Algorithms [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Franz Rothlauf

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540250593

ISBN-13: 978-3540324447

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65758

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH