Preformulation in solid dosage form development

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Moji Christianah Adeyeye, H. G Brittain

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0824758097

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare, 2008

Mô tả vật lý: viii, 596 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67021

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH