Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Glycochemical synthesis : strategies and applications
Tác giả: Shang-Cheng Hung, Medel Manuel L Zulueta
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.567
 
Organic synthesis engineering
Tác giả: L K Doraiswamy
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Handbook of reagents for organic synthesis
Tác giả:
Xuất bản: Chichester West Sussex UK New York: Wiley, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Fiesers' reagents for organic synthesis. Volume 27
Tác giả: Tse-Lok Ho
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: WileyBlackwell John Wiley distributor, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Stereoselective multiple bond-forming transformations in organic synthesis
Tác giả: Damien Bonne, Jean Rodriguez
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Anticancer Agents : Design, Synthesis and Evaluation
Tác giả: Qiao-Hong Chen, Qiao-Hong Chen
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Analysis, synthesis, and design of chemical processes
Tác giả: Richard Turton
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Analysis, synthesis, and design of chemical processes
Tác giả: Richard Turton
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Green Synthesis and Catalysis
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Essential reagents for organic synthesis
Tác giả: Philip L Fuchs, A B Charette, J W Bode, Tomislav Rovis
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục