Chính sách tặng/quyên góp tài liệu cho Thư viện

Thư viện HUTECH hoan nghênh các đề nghị tặng/quyên góp tài liệu cho Thư viện để bổ sung phục vụ nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường. Tuy nhiên, do hạn chế về không gian lưu trữ và chi phí xử lý, Thư viện không thể xem xét tất cả các tài liệu được đóng góp để đưa vào kho sách. Vì vậy, Thư viện có thể chấp nhận hoặc từ chối các tài liệu được đóng góp.

 

 

Các tài liệu sẽ được chấp nhận nếu:
  • Tài liệu phải là ấn bản gốc
  • Tài liệu không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào của Việt Nam.
  • Phù hợp với việc giảng dạy và nghiên cứu của trường,
  • Phiên bản hiện tại đang sử dụng tốt (không hỏng, rách)
Các tài liệu không phù hợp nếu:
  • Trong tình trạng hỏng, rách nát.
  • Tài liệu photo và sao chép dưới mọi hình thức.
  • Các tài liệu vi phạm quy định pháp luật Việt Nam.
  • Là phiên bản cũ hơn phiên bản đã có trong thư viện; hoặc Thư viện đã có sẵn bản điện tử miễn phí hoặc các tài liệu không phải là sách.

Nếu bạn muốn tặng tài liệu cho Thư viện, vui lòng liên hệ qua các cổng thông tin sau:

Lưu ý:

  • Các tài liệu đóng góp được gửi đến Thư viện, nếu trường hợp không được đưa vào kho thư viện để phục vụ, sẽ không hoàn trả lại theo yêu cầu.
  • Khi tài liệu đóng góp được thêm vào kho thư viện để phục vụ, chúng tôi không đảm bảo sẽ lưu trữ vô thời hạn.

Chỉnh sửa lần cuối : 7/10/2023 4:59:24 PM

Xem thêm

Các chuyên đề khác