Hệ thống STINET: những đóng góp ấn tượng trong năm 2022
Theo tin Hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trung tâm thông tin và thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI) đăng ngày 24/11/2022: Trong năm 2022, STINET đã mở rộng kết nối thêm 5 đơn vị thành viên, cập nhật chia sẻ thêm hơn 65.000 tài liệu. Qua đó góp phần nâng cao nguồn lực của hệ thống, phục vụ đắc lực cho các hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI, đơn vị triển khai và vận hành STINET) cho biết, hệ thống STINET hiện có 44 đơn vị thành viên tham gia đóng góp gần 588.000 tài liệu khoa học và công nghệ (KH&CN), trong đó có hơn 113.000 tài liệu toàn văn, phục vụ hàng trăm ngàn lượt lượt truy cập mỗi năm. Hệ thống cho phép người dùng truy cập và tra cứu các tài liệu được chia sẻ từ các đơn vị thành viên theo cơ chế mở, không giới hạn quyền truy cập, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và khai thác các thông tin, tài liệu KH&CN. Đặc biệt, các tài liệu dạng đề tài nghiên cứu (kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN), luận văn luận án và tài liệu hội thảo hội nghị của TP.HCM được chia sẻ toàn văn miễn phí trên hệ thống.