Kho luận văn, luận án Shodh ganga, Ấn Độ
Shodh ganga là kho chứa điện tử các luận văn, luận án do Trung tâm INFLIBNET (trung tâm thông tin thư viện Ấn Độ) quản lý. Mục đích nhằm đảm bảo truy cập mở và lưu trữ dễ dàng cho các luận án tiến sĩ của Ấn Độ.

 

Shodh có nghĩa là nghiên cứu, Ganga là con sông linh thiêng nhất Ấn Độ. Kho sử dụng phần mềm kho lưu trữ kỹ thuật số mã nguồn mở DSpace do MIT phát triển. Nó lưu trữ, phân loại, phục hồi và bảo quản các luận văn điện tử mà các nhà nghiên cứu đệ trình.

INFLIBNET thúc đẩy thiết lập các kho lưu trữ riêng cho từng trường đại học sử dụng DSpace. Các trường này có thể sử dụng Shodh ganga làm kho lưu trữ dự phòng. Kho cũng tái tạo cấu trúc học thuật của các trường theo khoa/trung tâm để tìm kiếm thuận tiện hơn.

Website: https://shodhganga.inflibnet.ac.in:8443/jspui/

Chỉnh sửa lần cuối : 8/30/2023 2:39:37 PM

Xem thêm

Các chuyên đề khác