SciSpace
Scispace là cách mới để đọc và hiểu tài liệu khoa học. Đánh dấu văn bản, toán học và bảng biểu khó hiểu để có được lời giải thích đơn giản. Đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời ngay lập tức và các gợi ý liên quan mà không cần gõ từ khóa.

SciSpace là một nền tảng giúp tăng tốc các khám phá khoa học. Với SciSpace, bạn có thể dễ dàng tìm hiểu và nghiên cứu bất kỳ bài báo nghiên cứu nào. Khi đọc một bài báo, bạn có thể nhận được những giải thích đơn giản và câu trả lời từ trí tuệ nhân tạo (AI) và khám phá một mạng lưới các bài báo liên quan và có liên quan.
SciSpace được xây dựng với mục đích kết nối các nhà nghiên cứu, nhà xuất bản và các tổ chức, giúp họ làm việc hiệu quả, tự động hóa các công việc lặp lại và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng. 
Nền tảng này chứa hơn 200 triệu bài báo và hơn 50 triệu bài báo toàn văn PDF miễn phí.


Các trường hợp sử dụng cho Scispace

  • Phê bình văn học
  • Phân tích và hiểu các tài liệu nghiên cứu
  • Tóm tắt và diễn giải các văn bản học thuật
  • Tìm các tài liệu liên quan
  • Hỗ trợ nghiên cứu khoa học và đọc hiểu
  • Dò đạo văn (bao gồm văn bản do AI sáng tạo)

Website: https://typeset.io/

Chỉnh sửa lần cuối : 1/4/2024 8:20:51 AM

Xem thêm

Các chuyên đề khác