Tài liệu ngành An toàn thông tin

Ngành An toàn thông tin là lĩnh vực tập trung vào việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin khỏi các mối đe dọa bảo mật, bao gồm các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy bất hợp pháp. Các chuyên gia trong ngành này phải có kiến thức về an toàn mạng, bảo mật thông tin và quản lý rủi ro, giúp đảm bảo tính bảo mật và tin cậy của các hệ thống thông tin.

 

 

Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng
Tác giả: Lê Trường Thông, Phạm Văn Ất

An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội
Tác giả: Đinh Văn Kết, Phạm Duy Trung, Trần Anh Tú

 

Các sách liên quan đến ngành học được tìm thấy tại thư viện:

005.8: An toàn thông tin và bảo mật mạng

005.82: Bảo mật thông tin

006.3: Kỹ thuật phần mềm và lập trình máy tính

658.478: Quản lý rủi ro và bảo mật thông tin trong doanh nghiệp

004.6: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

343.7307: Pháp luật liên quan đến an toàn thông tin

621.391: Công nghệ mạng và viễn thông

004.67: Bảo mật mạng máy tính và giám sát

005.1: Các phương pháp lập trình và phần mềm ứng dụng

005.12: Các phương pháp kiểm thử và giám sát phần mềm.

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

 

 

 

 

- Thư viện HUTECH-

 

Chỉnh sửa lần cuối : 8/5/2023 9:28:32 AM

Xem thêm

Các chuyên đề khác