Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam
Tác giả: Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn lực tại trường cao đẳng nghề CNTT Ispace
Tác giả: Nguyễn Trần Hồng Trâm, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Nha Khoa Nụ Cười Sài Gòn
Tác giả: Phạm Văn Đảm, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua ô tô cá nhân
Tác giả: Trần Kim Ngân, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM - Phòng giao dị...
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Hương, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH TMDV công nghệ thông tin sáng tạo
Tác giả: Ngô Quỳnh Như, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty CP điện cơ Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TMDVDL Việt Thái Bình Dương
Tác giả: Trần Thị Diệu Thu, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo tại công ty TNHH TMDV quảng cáo Phượng Tùng
Tác giả: Trịnh Thị Thúy, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty KFC Việt Nam
Tác giả: Trương Thị Mộng Huyền, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục