Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Tín dụng và các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kiên Long
Tác giả: Châu Văn Thưởng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiệp vụ ngân hàng 1
Tác giả: Châu Văn Thưởng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
Chứng khoán phái sinh và đầu tư
Tác giả: Châu Văn Thưởng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.6457
 
Quản trị rủi ro tài chính
Tác giả: Châu Văn Thưởng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Quản trị rủi ro tài chính
Tác giả: Châu Văn Thưởng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Nghiệp vụ ngân hàng 1
Tác giả: Châu Văn Thưởng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Kiên Long
Tác giả: Trần Thị Phương Quế, Châu Văn Thưởng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín - CN Bến tre
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cương, Châu Văn Thưởng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bình Phước
Tác giả: Trần Nguyễn Thảo Dung, Châu Văn Thưởng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Huyện Hóc Môn
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm, Châu Văn Thưởng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục