Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 142 kết quả
Nghiên cứu tìm giá trị tối ưu lượng trợ lắng PAC (Polyalminum Hydroxy Clorua) trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.168
 
Thực hành xử lý nước thải : bài giảng
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628.3
 
Thực hành ô nhiễm môi trường không khí : Bài giảng
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Kỹ thuật xử lý nước thải : Bài giảng
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628.3
 
Bài giảng kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628.3
 
Mạng lưới cấp thoát nước
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Kỹ thuật xử lý chất thải
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Thực hành xử lý nước
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục