Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
An toàn và môi trường công nghiệp
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.86
 
Chi tiết máy
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.815
 
Nguyên lý máy : bài giảng
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Bài giảng Dung sai lắp ghép và đo lường
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.815
 
Kỹ thuật an toàn và môi trường : Bài giảng
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  620.8
 
Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  604.2
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép (Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép)
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.80287
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.80287
 
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.80287
 
Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  604.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục