Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Công nghệ hàn điện nóng chảy-Tập 1 : Cơ sở lý thuyết: Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
Tác giả: Ngô Lê Thông
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.521
 
Công nghệ hàn điện nóng chảy. Tập 2 : Ứng dụng: Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
Tác giả: Ngô Lê Thông
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.521
 
Công nghệ hàn điện nóng chảy : T.1 : Cơ sở lý thuyết : Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
Tác giả: Ngô Lê Thông
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  671.521
 
Công nghệ hàn điện nóng chảy. T2- Ứng dụng
Tác giả: Ngô Lê Thông
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  671.521
 
Công nghệ hàn điện nóng chảy . T1- Cơ sở lý thuyết
Tác giả: Ngô Lê Thông
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  671.521
 
Cẩm nang hàn
Tác giả: Hoàng Tùng, Ngô Lê Thông, Nguyễn Thúc Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  671.52
 
Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam
Tác giả: Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Văn Phú
Xuất bản: H: Đại học Sư phạm, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.9597
 
Địa lý du lịch Việt Nam
Tác giả: Lê Mỹ Dung, Lê Thông, Lê Văn Tin, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Trọng Đức, Trần Ngọc Điệp, Vũ Đình Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
Việt Nam đất nước con người
Tác giả: Bùi Xuân Đính, Đặng Duy Lợi, Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Văn Phú
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam
Tác giả: Lê Mỹ Dung, Lê Thông, Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Phú Thắng, Nguyễn Thị Hoài, Thái Huỳnh Anh Chi, Vũ Đình Hòa, Vũ Thị Kim Cúc
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
1

Truy cập nhanh danh mục