Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Phân tích tình hình tài chính Cty TNHH Tư vấn Kế toán Thanh Trí
Tác giả: Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Trọng Nghĩa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Toán cao cấp 2
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Cao Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515
 
Toán cao cấp 2
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Cao Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515
 
Giải tích 1
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Cao Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515
 
Giải tích
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Cao Trí
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Toán cao cấp 1
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn An Khương, Nguyễn Cao Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Đại số tuyến tính và giải tích
Tác giả: Đỗ Trần Công Khanh, Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Cao Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Trần Công Khanh, Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn An Khương, Nguyễn Cao Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục