Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Đánh giá đa dạng sinh học của rừng ngập mặn khu bảo tồn đa dạng sinh học của công ty TNHH hóa dầu Long Sơn tỉnh Bà Rịa -...
Tác giả: Bùi Duy Khanh, Lê Thanh Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  333.95
 
Điều tra, khảo sát một số loài cây gỗ lớn quý hiếm có giá trị ven sông Sài Gòn từ Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước về Bình Dươn...
Tác giả: Đỗ Thị Anh Thư, Lê Thanh Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7511
 
Phát triển hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Long An đến năm 2020
Tác giả: Lê Thanh Quang, Nguyễn Hải Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  338.926
 
Nghiên cứu đánh giá môi trường đất phèn tại tiểu khu 19 rừng sản xuất hòn đất, xã Bình Sơn, huyện Hòn đất, Tỉnh Kiên Gia...
Tác giả: Hồ Mỹ Trân, Lê Thanh Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  333.7316
 
Khảo sát, phân tích, đánh giá môi trường đất để trồng rừng phòng hộ bảo vệ sông, đê biển tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Đinh Thị Phương Vy, Lê Thanh Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  333.7316
 
Điều tra đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của rừng đước trồng( RHIZOPHORA APICULATA) tại T...
Tác giả: Trần Khôn Trà My, Lê Thanh Quang, Nguyễn Đình Việt Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  333.75
 
1

Truy cập nhanh danh mục