Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
An Giang "trên cơm dưới cá"
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh chí An Giang xưa và nay
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Tìm hiểu một số địa danh cổ ở An Giang qua truyền thuyết : Dấu ấn văn hóa - lịch sử địa phương
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
An Giang sông nước hữu tình
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Nhứt sư nhứt đệ tử (truyện kể bằng thơ)
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tri thức dân gian trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Sự biểu tỏ trong cách nói, kiểu cười của người Nam Bộ
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu đặc sắc ở An Giang
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
An Giang đôi nét văn hóa đặc trưng vùng đất bán sơn địa
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Nghề Bà Cậu văn hóa đánh bắt ở An Giang
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục