Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Tối ưu hóa trên độ tin cậy tấm composite nhiều lớp sử dụng giải thuật lặp tuần tự sora
Tác giả: Nguyễn Viết Cường, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  624.170151
 
Tối ưu hóa kết cấu dàn chịu ràng buộc về tần số dao động sử dụng giải thuật tiến hóa khác biệt
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  624.170151
 
Phân tích độ tin cậy kết cấu khung thép 3D sử dụng hệ suy diễn mờ ANFIS và phương pháp đánh giá ngẫu nhiên Monte-Carlo
Tác giả: Vũ Đình Thạch, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  624.1821
 
Tối ưu hóa dựa trên độ tin cậy kết cấu khung thép sử dụng giải thuật một vòng lặp đơn xác định
Tác giả: Lâm Thị Phúc Hạnh, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  624.1821
 
Phân tích ứng xử của kết cấu dàn chịu ảnh hưởng của tham số mờ sử dụng giải thuật tiến hóa khác biệt de (differential ev...
Tác giả: Huỳnh Trọng Nghĩa, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  624.1773
 
Tối ưu hóa kết cấu dàn với biến diện tích rời rạc sử dụng phương pháp de cải biến
Tác giả: Thái Bình Quốc, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1773
 
Phân tích độ tin cậy kết cấu cáp kính sử dụng mạng thần kinh nhân tạo và phương pháp đánh giá độ tin cậy bậc nhất
Tác giả: Lê Văn Dũng, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  624.1838
 
Xác định hư hỏng kết cấu dàn sử dụng giải thuật tối ưu cuckoo search (cs) và thông tin dao động của kết cấu
Tác giả: Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  624.170151
 
Tối ưu hóa đa mục tiêu kết cấu dàn dựa trên độ tin cậy sử dụng phương pháp NSGA-II
Tác giả: Dương Giả Dựng, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  624.1773
 
Tối ưu hóa đa mục tiêu kết cấu dầm composite nhiều lớp chịu ràng buộc về tần số sử dụng phương pháp Nsga-II
Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  624.17723
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục