Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Ứng dụng các phương pháp định lượng trong kế toán quản trị
Tác giả: Trần Đình Phụng
Xuất bản: TP HCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1511
 
Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hoạt động tại công ty xuất nhập khẩu thuốc lá
Tác giả: Phạm Ngọc Hiến, Trần Đình Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Xây dựng dự toán ngân sách các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa ở TP. HCM
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trần Đình Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.154
 
Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Diên Duẩn, Trần Đình Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.46
 
Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sx, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tác giả: Nguyễn Thị Ca, Trần Đình Phụng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.1511
 
Xây dựng mô hình thuế tài sản ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế- xã hội hiện nay
Tác giả: Nguyễn Thị Uyên, Trần Đình Phụng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  336.22
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện Chợ Rẫy
Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh, Trần Đình Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.458
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập dự toán ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc sở giáo d...
Tác giả: Hồ Ngọc Thanh, Trần Đình Phụng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 
 
Kế toán quản trị
Tác giả: Trần Đình Phụng, Phạm Ngọc Toàn, Trần Văn Tùng
Xuất bản: : Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1511
 
1

Truy cập nhanh danh mục