Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.0312347 giây)
Đồ án thiết kế biệt thự
Tác giả: Trần Văn Khải
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 728.8
 
Chuyên đề: Kết cấu và trang thiết bị kỹ thuật công trình tiên tiến
Tác giả: Trần Văn Khải
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 696
 
Đồ án thiết kế chung cư thấp tầng
Tác giả: Trần Văn Khải
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 728.314
 
Lịch sử kiến trúc Phương Đông
Tác giả: Trần Văn Khải
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 720.95
 
Lịch sử kiến trúc phương tây
Tác giả: Trần Văn Khải
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 720.9
 
Lịch sử kiến trúc phương Đông
Tác giả: Trần Văn Khải
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 720.95
 
Đồ án thiết kế chung cư thấp tầng
Tác giả: Trần Văn Khải
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 728.314
 
Đồ án thiết kế kiến trúc công cộng: giáo dục và y tế
Tác giả: Trần Văn Khải
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 725.5
 
Đồ án 3 Công trình dịch vụ công cộng
Tác giả: Trần Văn Khải
TpHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 725.2
 
Đồ án thiết kế kiến trúc công cộng: giáo dục và y tế
Tác giả: Trần Văn Khải
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 725.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục