Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Big data glossary [electronic resource]
Tác giả: Pete Warden
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
ASP.NET Cookbook
Tác giả: Geoffrey T LeBlond, Michael A Kittel
Xuất bản: NJ: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Unit Test Frameworks
Tác giả: Paul Hamill
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Unix for Oracle DBAs : pocket reference
Tác giả: Donald K Burleson
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
AspectJ Cookbook
Tác giả: Russell Miles
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Essential SNMP
Tác giả: Douglas Mauro
Xuất bản: : OREILLY, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Eclipse IDE Pocket Guide
Tác giả: Ed Burnette
Xuất bản: : OREILLY, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
BLAST
Tác giả: Ian Korf
Xuất bản: : OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Regular expression pocket reference
Tác giả: Tony Stubblebine
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Eclipse cookbook
Tác giả: Steven Holzner
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục