Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Giáo trình Xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học. tập 2
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.68
 
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học : tạo vùng chọn và ghép ảnh (lý thuyết & thực hành) . Tập 1
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.68
 
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học . Tập 3
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.68
 
Tin học chuyên ngành 1 Autocad
Tác giả: Trần Văn Khải, Trương Ngọc Quỳnh Châu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Giáo trình xử lý ảnh
Tác giả: Võ Đức Khánh, Hoàng Kiếm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.68
 
Tin học ứng dụng 1 : Bài giảng môn học
Tác giả: Nguyễn Văn Giang
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  006.68
 
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học . Tập 3
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.68
 
Tin học chuyên ngành đồ họa 4
Tác giả: Phạm Min, Nguyễn Đức Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Tin học chuyên ngành đồ họa 1
Tác giả: Phạm Min
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Tin học chuyên ngành đồ họa 3
Tác giả: Đỗ Vương Bích Tữu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục