Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 54 kết quả
Living like you mean it : use the wisdom and power of your emotions to get the life you really want
Tác giả: Ronald J Frederick
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.4
 
Who needs emotions? : the brain meets the robot
Tác giả: Michael A Arbib, Jean-Marc Fellous
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.4
 
Emotions and the social [electronic resource]
Tác giả: Warren D TenHouten
Xuất bản: London New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.4
 
A field guide to melancholy
Tác giả: Jacky Bowring
Xuất bản: Harpenden: Oldcastle, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.4
 
Handbook of emotions
Tác giả: Lisa Feldman Barrett, Jeannette M Haviland-Jones, Michael Lewis
Xuất bản: New York: Guilford Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  152.4
 
EQ chỉ số tình cảm chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn
Tác giả: Gia Linh, Hoàng Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  152.4
 
Assessing emotional intelligence : theory, research, and applications
Tác giả: James D A Parker, Donald H Saklofske, Con Stough
Xuất bản: Dordrecht New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.4
 
Emotionstheorien : Begriffliche Arbeit am Gefühl
Tác giả: Alexander Kochinka
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  152.4
 
Sensitive Objects: Affect and Material Culture
Tác giả:
Xuất bản: Gothenberg Sweden: Kriterium, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  152.4
 
Human feelings : explorations in affect development and meaning
Tác giả: Steven L Ablon
Xuất bản: Hillsdale NJ: Analytic Press, 1993
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.4
 

Truy cập nhanh danh mục