Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Petroleum Fiscal Systems and Contracts [electronic resource]
Tác giả: Muhammed Mazeel
Xuất bản: Hamburg: Diplomica Verlag, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Understanding social science research
Tác giả: Thomas R Black
Xuất bản: London Thousand Oaks: Sage, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Nghiên cứu xã hội thực nghiệm
Tác giả: Kromrey Helmyt, Hồ Kim Tộ
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  300
 
International encyclopedia of the social & behavioral sciences
Tác giả: Paul B Baltes, Neil J Smelser
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Origins elektronisk ressurs : How the Planets, Stars, Galaxies, and the Universe Began
Tác giả: Stephen Eales
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
GENDERING DRUGS
Tác giả:
Xuất bản: Sl: PALGRAVE MACMILLAN, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Journal of social issues. Volume 65 Number 2
Tác giả: Rick H Hoyle
Xuất bản: Hoboken: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  300
 
Civil society and legitimate European governance
Tác giả: Stijn Smismans
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn : Hội thảo Khoa học sau đại học năm 2017
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  300
 
Organisation im soziotechnischen Gemenge : mediale Umschichtungen durch die Einführung von SAP
Tác giả: Lisa Conrad
Xuất bản: Bielefeld: Transcript, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục