Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 148 kết quả
An introduction to Japanese society
Tác giả: Yoshio Sugimoto
Xuất bản: Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
Core concepts in cultural anthropology
Tác giả: Robert H Lavenda, Emily A Schultz
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Văn hóa học dẫn luận
Tác giả: Phạm Đức Dương
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Quality Assurance and Management [Elektronisk resurs]
Tác giả:
Xuất bản: : InTech, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
Cultural awareness
Tác giả: Barry Tomalin, Susan Stempleski
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Những di sản nổi tiếng thế giới
Tác giả: Trần Mạnh Thường
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  306
 
Mirror for Humanity : A Concise Introduction to Cultural Anthropology
Tác giả: Conrad Phillip Kottak
Xuất bản: London: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Giáo dục truyền thống văn hóa gia đình cổ xưa
Tác giả: Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Giáo dục lối sống, nếp sống mới
Tác giả: Thanh Lê
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Văn hóa nhân học
Tác giả: Phạm Minh Thảo, Nguyễn Kim Loan
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 

Truy cập nhanh danh mục