Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 70 kết quả
Business objectives : Workbook
Tác giả: Vicki Hollett, Michael Duckworth
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
The Language of Business Correspondence in English = Ngôn ngữ thư tín thương mại tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
90 mẫu phỏng vấn và đơn xin việc Anh - Việt các ngành kinh doanh và tài chính
Tác giả: Minh Đạo
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Thư tín thương mại tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Thành ngữ tiếng Anh trong giao tiếp thương mại = TOEIC Business Idioms from Silicon Valley
Tác giả: Katy L Hans, Lê Ngọc Phương Anh, Lê Thành Tâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Communication Games : Photocopiable Games and Activities for Students of English for Business
Tác giả: Angela Lloyd, Anne Preier
Xuất bản: NY: Oxford University, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Objectives
Tác giả: Vicki Hollett
Xuất bản: NY: Oxford University, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Objectives
Tác giả: Vicki Hollett
Xuất bản: : Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Các tình huống giao tiếp tiếng Anh điển hình trong đàm phán kinh doanh = English conversations conversations in trade ne...
Tác giả: Thanh Hà
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 

Truy cập nhanh danh mục