Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Mozilge toeic actual test. Part 3, 4
Tác giả: Lee Sang Jin, Jeon Hee Jung, Kim Tae Woo
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Mozilge toeic actual tests. Part 1,2 / Lee Sang Jin, Kim Tae Won, Jeon Hee Jung
Tác giả: Lee Sang Jin, Jeon Hee Jung, Kim Tae Won
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Toeic academy
Tác giả: Jim Lee, Sandy Cho
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Luyện kỹ năng nói tiếng anh cho người bắt đầu học : Speak out for beginners. Tập 2
Tác giả: Paul Jolley, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Luyện kỹ năng nói tiếng anh cho người học trình độ trung cấp = Speak out for the intermediate. Tập 1
Tác giả: Paul Jolley, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Luyện kỹ năng nói tiếng anh cho người học trình độ trung cấp = Speak out for the intermediate. Tập 2
Tác giả: Paul Jolley, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Basic course tnt toeic lc+rc
Tác giả: Lori
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Ielts speaking preparation and practice
Tác giả: Carolyn Catt, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Ielts : Listening strategies for the ielts test
Tác giả: Lý Á Tân, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Luyện kỹ năng giao tiếp tiếng anh thực hành
Tác giả: Yến Ngọc, Vĩnh Tường
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục