Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Proceedings of the 1st International Discussion Meeting on Superionic Conductor Physics [electronic resource] : Kyoto, J...
Tác giả: Junichi Kawamura
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Infinite Dimensional Harmonic Analysis : Proceedings of the Third German - Japanese Symposium
Tác giả: Herbert Heyer
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  500
 
Localization and Energy Transfer in Nonlinear Systems
Tác giả: Robert S Mackay, Maria Paz Zorzano
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  500
 
European Women in Mathematics
Tác giả: Sylvie Paycha, Emilia Mezzetti
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  500
 
Asianano 2002
Tác giả: Masatsugu Shimomura, Teruya Ishihara
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  500
 
Gdh 2002 : Proceedings of the Second International Symposium on the Gerasimov-Drell-Hearn Sum Rule and the Spin Structur...
Tác giả: M Anghinolfi, M Battaglieri, R De Vita
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  500
 
Texas in Tuscany : Xxi Symposium on Relativistic Astrophysics
Tác giả: R Maiolino, R Bandiera, F Mannucci
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  500
 
History Of Mathematical Sciences : Portugal And East Asia II Universtiy of Macau, China 10-12 October 1998
Tác giả: Luis Saraiva
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  500
 
Baryons 2002
Tác giả: Bernhard A Mecking, Carl Carlson
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  500
 
Climate and society : climate as resource, climate as risk
Tác giả: Nico Stehr, H v Storch
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  500
 
1

Truy cập nhanh danh mục