Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
A modern course in statistical physics
Tác giả: L E Reichl
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Randomness & undecidability in physics
Tác giả: Karl Svozil
Xuất bản: River Edge NJ: World Scientific, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
40 years in mathematical physics
Tác giả: L D Faddeev
Xuất bản: Singapore River Edge NJ: World Scientific, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Physics for scientists and engineers with modern physics
Tác giả: Raymond A Serway, John W Jewett
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Illustrated encyclopedia of applied and engineering physics
Tác giả: Robert Splinter
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Physics and probability : essays in honor of Edwin T. Jaynes
Tác giả: Walter T Grandy, E T Jaynes, Peter W Milonni
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Naissance de la physique : de la Sicile à la Chine
Tác giả: Michel Soutif
Xuất bản: Les Ulis: EDP sciences, c2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
The financial and economic crises and their impact on health and social well-being
Tác giả: Carles Muntaner, Vicente Navarro
Xuất bản: Amityville New York: Baywood Publishing Company Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WA 530.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục