Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Developing agility and quickness
Tác giả: Jay Dawes, Mark Roozen
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.71
 
Plyometrics elektronisk ressurs
Tác giả: Donald A Chu
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Stronger legs & lower body
Tác giả: Tim Bishop
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
The exercise health connection
Tác giả: David C Nieman
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Athletic movement skills : training for sports performance
Tác giả: Clive Brewer
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Precision heart rate training
Tác giả: Ed Burke
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
High-powered plyometrics
Tác giả: James C Radcliffe, Robert C Farentinos
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Chi kung : way of power
Tác giả: Kam Chuen Lam
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Serious strength training
Tác giả: Tudor O Bompa, Lorenzo Cornacchia, Mauro G Di Pasquale
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
NSCA's essentials of personal training
Tác giả: Jared W Coburn, Moh H Malek
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục