Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
Engineering Mechanics - V.2 : Dynamics
Tác giả: L Meriam J, M Henderson J
Xuất bản: NY: John Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  620.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục