Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Radio frequency circuit design
Tác giả: W Alan Davis, Krishna K Agarwal
Xuất bản: New York: John Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Complete electronics self-teaching guide with projects
Tác giả: Earl Boysen, Harry Kybett
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  621.381
 
Electronics for Dummies (For Dummies)
Tác giả: Gordon McComb, Earl Boysen
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Electronic materials science
Tác giả: Eugene A Irene
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
The fields of electronics : understanding electronics using basic physics
Tác giả: Ralph Morrison
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Parts Selection and Management
Tác giả: Michael G Pecht
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.381
 
Future Trends in Microelectronics : Up the nano creek
Tác giả: Alexander Zaslavsky, Serge Luryi, Jimmy Xu
Xuất bản: New jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.381
 
Smart material systems and MEMS : design and development methodologies
Tác giả: V K Varadan, S Gopalakrishnan, K J Vinoy
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Molecular electronics : from principles to practice
Tác giả: Michael C Petty
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Dielectric films for advanced microelectronics
Tác giả: Mikhail Baklanov, Martin Green, Karen Maex
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục