Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2 kết quả
Nguyên lý máy
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Nguyên lý máy : bài giảng
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
1

Truy cập nhanh danh mục