Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 73 kết quả
Marks' calculations for machine design elektronisk ressurs
Tác giả: Thomas H Brown
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Cơ sở thiết kế máy
Tác giả: Lê Văn Uyển
Xuất bản: Hà Nội: Giáo Dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Dung sai lắp ghép : tài liệu tham khảo dành cho các cơ sở dạy nghề
Tác giả: Cao Văn Sâm, Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Đức Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy : Giáo trình
Tác giả: Trịnh Chất
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Thiết kế chi tiết máy
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Chi tiết máy. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Sổ tay thiết kế cơ khí . Tập 1
Tác giả: Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Sổ tay thiết kế cơ khí . T.2
Tác giả: Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí
Tác giả: Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục