Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2 kết quả
Chi tiết máy
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.815
 
Bài giảng Dung sai lắp ghép và đo lường
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.815
 
1

Truy cập nhanh danh mục