Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy : Giáo trình
Tác giả: Trịnh Chất
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Chi tiết máy
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.815
 
Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy : Theo giáo trình chi tiết máy
Tác giả: Ngô Văn Quyết
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.815
 
Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình
Tác giả: Vụ giáo dục chuyên nghiệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.815
 
Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.815
 
Giáo trình công nghệ chế tạo máy : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.815
 
Bài giảng Dung sai lắp ghép và đo lường
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.815
 
Cơ sở thiết kế máy
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Cơ sở thiết kế máy
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Kết cấu cơ khí
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
1

Truy cập nhanh danh mục