Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 65 kết quả
Chi tiết máy
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.815
 
Bài giảng Dung sai lắp ghép và đo lường
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.815
 
Cơ sở thiết kế máy
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Cơ sở thiết kế máy
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Thiết kế chế tạo máy rang cà phê tự động
Tác giả: Bùi Thanh Xuân, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Thiết kế chế tạo máy khắc laser mini
Tác giả: Huỳnh Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  621.815
 
Mô hình phân loại sản phẩm theo màu sắc sử dụng PLC
Tác giả: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Quốc Tịnh, Nguyễn Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  621.815
 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy pha cà phê
Tác giả: Lương Thành Quí, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Long Khánh, Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Tính toán thiết kế máy chấn la kim loại
Tác giả: Hồ Minh Hiếu, Phan Bảo Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Máy gieo hạt liên hợp
Tác giả: Nguyễn Huy Phát, Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  621.815
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục